vakantiedagen

Vakantiedagen schooljaar 2020-2021

  1. Begin van het schooljaar – hervatting van de lessen

dinsdag 1 september 2020

  1. Vrije dagen van het eerste trimester

woensdag 23 september 2020 (pedagogische studiedag)

vrijdag 2 oktober 2020 (lokale verlofdag)

herfstvakantie van maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 8 november 2020

woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)

woensdag 2 december 2020 (pedagogische studiedag)

  1. Kerstvakantie

            kerstvakantie maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021

  1. Vrije dagen van het tweede trimester

woensdag 20 januari 2021 (pedagogische studiedag)

krokusvakantie van maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021
maandag 15 maart 2021 (lokale verlofdag)

  1. Paasvakantie

           maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021

  1. Vrije dagen van het derde trimester

donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)

       vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)

       maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

  1. De zomervakantie vangt aan op:

       woensdag 30 juni 2021 om 11.35 uur

  1. Enkele data om alvast te noteren …

      opendeur: donderdag 27 augustus 2020 tussen 18.00 u en 20.00 u (onder voorbehoud)

      openluchtklassen: van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober 2020

      oudercontact kleuter- en lagere school: woensdag 28 oktober 2020

      pannenkoekenfestijn: zondag 15 november 2020

      restaurantdagen: 23 en 24 januari 2021

      oudercontact kleuter- en lagere school: woensdag 31 maart 2021

      schoolfotograaf: maandag 26 april 2021

      schoolfeest ‘Circus’: vrijdag 21 mei 2021

PRAKTISCH > Kalender > vakantiedagen

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth

backtotop