Schoolteam

Schoolbestuur 

vlnr.

E.H Luc Thirry - Guy Haeck - Magda Journée - Theo Dewindt - Freddy Duerinckx

De inrichtende macht heeft de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Ze wordt in onze school ook aangeduid als schoolbestuur.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Ze werft de leerkrachten aan en houdt toezicht over de goede werking van de school.
Ouders kunnen met hun vragen, wensen en klachten steeds terecht bij de leden van het schoolbestuur.
Zij gaan de aanvraag evalueren en waar gepast zal het schoolbestuur er een gevolg aan geven.

schoolbestuur@sintmartinusschool.be

Schoolteam

vlnr 
juf Geertrui (zorg oudste kleuters), juf Ria (3K kanarie), meester Tom (L3 koe co-teachin gmet juf Tine), juf Maria (L4 poes), juf Lore D. (L4 dromedaris), juf Wendy B. (zorgco) juf Hannie (KK papegaai), juf Magali (3K eend),
Meneer Fadi (onderhoud)

meester Pieter (gym en L4), meester Toon (gym en L4), juf Sabine (L5 olifant), juf Els (L2 giraf), juf Lisa (L5 hond, L6 aap), juf Ann (L5 hond), juf Lore B. (zorg jongste kleuters en 1K op vrijdag), juf Tine (L3 koe, co-teaching met meester Tom), juf Wendy V. (L1 muis), Meneer Johnny (onderhoud)

juf Linda (instapklas), juf Ils (zorgcoördinator), juf Katrien (L2 dino), juf Rosita (1K schildpad), juf Christel (L1 konijn), mevr. Yolande (secretaresse), juf Liesbeth (directeur), juf Kristine ( kinderverzorgster), juf Sofie (2K beer)

SAMEN > Schoolteam / Reglement / Schooluren / Leerlingenraad / schoolraad / Oriëntatie wereld / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG Hageland / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth

backtotop