Oriëntatie wereld

Schoolvisie oriëntatie op de wereld

 


In onze visie voor oriëntatie op de wereld leggen we de focus op de verschillende onderdelen van ons opvoedingsproject.

 • We gaan SAMEN op ontdekking binnen de verschillende thema’s die aangereikt worden. Deze thema’s sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen. 
 • Vanuit een brainstorm met de kinderen spelen we in op de UNIEKE interesses van elk kind. We stimuleren de kinderen vooral tot een actief verkennen en onderzoeken van de sociale en culturele omgeving. We maken hen weerbaar om soepel in te spelen op een snel veranderende samenleving.
  De leerkrachten zijn waakzaam dat zowel de inhouden als de middelen aansluiten bij de nieuwste inzichten en evoluties. 
 • Onze leerlingen worden gestimuleerd tot een POSITIEVE houding ten aanzien van zichzelf en hun leefwereld en dit vanuit een krachtige en veilige leeromgeving om de nodige kennis en vaardigheden te verwerven. Terwijl kinderen de wereld verkennen, krijgen ze kansen om taal- of mediavaardiger te worden.
  We stimuleren de kinderen door het actief handelen, uitstappen te organiseren (zie ook omgevingsboek), door een rijk aanbod en gevarieerde werkvormen aan te bieden, klasoverschrijdende activiteiten te organiseren zoals: peter-meterschap 6de leerjaar-instapklas, poppenspel 5de leerjaar - eerste kleuterklas,... 
  Door zelf op onderzoek te gaan, bronnen te vergelijken, leren we hen kritisch in het leven te staan en zo hun verschillende vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien.
 • Er wordt ingezet op kennis maar ook op vaardigheden, inzichten en attitudes. Zo KIJKEN we naar de talenten van elk kind.
  Als leerkracht stellen we doelen voorop. Hetgeen we doen met de leerlingen staat in rechtstreekse relatie tot de vooropgestelde doelen. We zetten ook in op de brede en doelgerichte evaluatie. We bieden ook kansen aan kinderen om ook zichzelf en anderen te evalueren. We evalueren de juiste zaken om eruit te leren en nieuwe ontwikkelkansen te bieden.
  In de kleuterschool werken de leerkrachten thematisch. 
  In de lagere school werken we met de methode “Open Wereld 2.0” van Averbode.
SAMEN > Oriëntatie wereld / Schoolteam / Schooluren / Reglement / Leerlingenraad / Schoolraad / Verkeer op school / Ouderraad / BKO L-Kids / Parochie / SG de 4sprong / Privacy

Home | © 2019 - Sint-Martinusbasisschool | Webmaster: Juf Liesbeth- Juf Lore
Sint-Martinusschool-Dorpsstraat 18-3210 Lubbeek-ondernemingsnummer 0417.549.762

backtotop